°
Alytaus raj.

Privatumo politika

Tarzanija Privatumo Politika

UAB Kartai (toliau – Tarzanija arba mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenys tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Ši Tarzanija privatumo politika (toliau – Politika) skelbiama siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Todėl, būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti. Apie privatumo politikos pasikeitimą būsite papildomai informuojami, tačiau skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Sąvokos

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats / pati ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, kontaktinė informacija, informacija apie Jūsų sudarytas sutartis su Tarzanija partneriais, telefoninių pokalbių įrašai ir pan.

Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis gauna ir toliau naudoja Tarzanija.

Duomenų valdytojas (Tarzanija) – UAB „Kartai“, juridinio asmens kodas 303388155, adresas: Parko g. 5, Gelgaudiškis, Lietuvos Respublika, telefono. Nr. +370 671 80500 , el. pašto adresas info@tarzanija.lt

Tarzanija partneriai – Tiekėjai bendradarbiaujantys su Tarzanija.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose teisės aktuose.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija:

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į Tarzanija duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@tarzanija.lt

Su kuo dalinamės Jūsų asmens duomenimis?

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Tarzanijos partneriams, į kuriuos Jūs kreipiatės naudodamiesi Tarzanijos paslaugomis.

Taip pat, Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Tarzanijos duomenų tvarkytojams. Tarzanija šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui pasitelkia šias duomenų tvarkytojų kategorijas: duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. Taip pat ir kitus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) reikalingus užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą.

Tarzanija užtikrina, kad mūsų samdomi duomenų tvarkytojai laikytųsi Reglamento, įstatymų, šios Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų, taip pat, mūsų (kaip duomenų valdytojo) sutartimi nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai. Mūsų partneriai (teikėjai), kuriems Jūs savo iniciatyva pateikiate asmens duomenis, užtikrina Jūsų asmens duomenų apsaugą ir saugumą savarankiškai, kaip atskiri duomenų valdytojai. Jei turite kokių klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kurį vykdo Mūsų partneriai (teikėjai), kreipkitės tiesiogiai į mūsų partnerius (teikėjus).

Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje.

Kaip yra saugoma Jūsų asmeninė informacija?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų teikėjai yra kruopščiai atrenkami, jiems keliami reikalavimai naudoti tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo, internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tarzanijos.

Tarzanijos tiesioginė rinkodara

Kai Jūs užsiprenumeruojate gauti Tarzanijos ir Tarzanijos partnerių naujienas ar pasiūlymus, Jūs sutinkate, kad mes galime Jums siųsti informaciją apie Tarzanijos pasiūlymus, kitą rinkodarinę informaciją ir teikti Jums tikslinę reklamą internete, naudojantis Jūsų elektroninio pašto adresu. Mes galime naudoti statistinę analizę, kad matyti, ar Jūs atidarėte ir skaitėte mūsų pranešimus.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Tarzanijos partneriams, kurių tiesioginės rinkodaros pranešimus sutinkate gauti, naudojantis Tarzanijos paslaugomis. Taip pat, minėti asmens duomenys gali būti perduodami Tarzanijos įmonių grupės viduje, siekiant įvertinti ir užtikrinti geresnės kokybės paslaugų teikimą.

Turėdami klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu, galite susisiekti su mumis el. Paštu info@ tarzanija.lt. Dar daugiau, Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti Tarzanijos ir (ar) Tarzanijos partnerių tiesioginę rinkodarą, kiekvieną kartą gavus elektroninį laišką bei tiesiogiai susisiekdami su Tarzanijos ar Tarzanijos partneriais, kurių tiesioginės rinkodaros pranešimų nebenorite gauti.

Tarzanijos slapukai

Kas yra slapukai, slapukų rūšys ir kaip mes naudojame slapukus?

Tarzanija slapukus arba panašias technologijas naudoja tendencijoms analizuoti, svetainei administruoti, vartotojų veiksmams interneto svetainėje sekti ir demografinei informacijai apie visą vartotojų bazę rinkti. Slapukai – tai informacijos dalelės, kurias interneto svetainė siunčia į interneto naršyklę. Naršyklė kaupia šią informaciją Jūsų įrenginyje esančioje duomenų rinkmenoje. Slapukai leidžia lankytojams naršyti svetainėje ir, atitinkamais atvejais, leidžia mums pritaikyti svetainę ir jos turinį prie lankytojo poreikių bei tobulinti vartotojų veiksmų rezultatus. Jei nėra įjungta slapukų funkcija, mes negalime užtikrinti tinkamo interneto svetainės funkcionavimo ir jos veikimo pagal paskirtį.

Kokios naudojamų slapukų rūšys?

Būtinieji Slapukai – tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos Paskyros.

Analitiniai / veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Funkciniai Slapukai – tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

Reklaminiai / Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.

Tarzanijos interneto svetainėje slapukai naudojami:

  • Apsaugoti Tarzanijos klientus ir užkirsti kelią galimiems sukčiavimo atvejams;
  • Sužinoti, kaip vartotojai pasiekia Tarzanijos svetainę, ir analizuoti, kaip jie naudojasi svetaine;
  • Įvertinti Tarzanijos reklamos kampanijoms ir iniciatyvoms bei jų sėkmei įvertinti, kas leidžia Tarzanijos komandai tobulinti interneto svetainės bei platformos dizainą ir struktūrą.

Slapukai, kurie naudojami Tarzanijos svetainėje:

Pavadinimas

Renkamų duomenų kategorija

Saugojimo laikotarpis

Facebook.com

Įrenginio ir naršyklės informaciją, sesijų skaičių ir trukmę, sesijos metu atliktus veiksmus, sesijos šaltinis, IP adresą

Sesijos slapukų duomenys saugomi iki 180 dienų

Google.com, Google.lt

Įrenginio ir naršyklės informaciją, sesijų skaičių ir trukmę, sesijos metu atliktus veiksmus, sesijos šaltinis, IP adresą

Sesijos slapukų duomenys saugomi iki 540 dienų

Google Analytics

Įrenginio ir naršyklės informaciją, sesijų skaičių ir trukmę, sesijos metu atliktus veiksmus, sesijos šaltinis, IP adresą. (Analitiniai)

Sesijos slapukų duomenys saugomi iki 540 dienų

Linkedin.com, ads.linkedin.com

Įrenginio ir naršyklės informaciją, sesijų skaičių ir trukmę, sesijos metu atliktus veiksmus, sesijos šaltinis, IP adresą

Sesijos slapukų duomenys saugomi iki 540 dienų

Youtube.com

Įrenginio ir naršyklės informaciją, sesijų skaičių ir trukmę, sesijos metu atliktus veiksmus, sesijos šaltinis, IP adresą

Sesijos slapukų duomenys saugomi iki 540 dienų

 

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Tarzanijos teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

Sutikimas dėl slapukų naudojimo

Prieš Jums pradedant naudotis Tarzanijos interneto svetaine, mes turime gauti Jūsų sutikimą naudoti slapukus. Dėl šios priežasties Tarzanijos svetainėje atsiveria langas, kuriame Jūs informuojami apie slapukų naudojimą ir Jūsų prašoma sutikti su slapukų naudojimu, paspaudus mygtuką „Sutinku“. Jei nesutinkate, tačiau toliau naršote interneto svetainėje, bus laikoma, kad Jūs visgi sutinkate su slapukų naudojimu.

Slapukų valdymas ir ištrynimas

Tarzanijos nenaudoja slapukų asmeninei informacijai apie vartotojus rinkti, tačiau tam tikra apdorojama informacija visgi gali būti laikoma asmens duomenimis.

Jei norite apriboti slapukus arba juos užblokuoti mūsų ar kurioje nors kitoje svetainėje, tai galite atlikti keisdami interneto naršyklės parinktis.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Tarzanijos lankytojus turi Tarzanijos darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Tarzanijos partneriai, kurie teikia Tarzanijos interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Tarzanijos svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas bei trečiųjų šalių paslaugų teikėjai „Youtube“, „Google“, „LinkedIn“ ir „Facebook“.

Kiek ilgai Tarzanija išsaugo duomenis?

Tarzanija naudoja surinktus duomenis analizei iki dvejų metų. Slapukai paprastai galioja trumpai, priklauso nuo slapuko tipo (vieną minutę, valandą, dieną, savaitę, mėnesį, metus), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki trejų metų.

Kokios yra Jūsų teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis?

Jūs turite šias teises:

  • Teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
  • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  • Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
  • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
  • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
  • Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
  • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt).

Kaip Jūs galite įgyvendinti savo teises?

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti Tarzanijos duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu info@tarzanija.lt

Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl ketindamas siųsti prašymą Tarzanijai, privalote teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime nemokamai, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. Tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Tarzanija turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jeigu Jūs manote, kad Tarzanija netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar neįgyvendina Jūsų teises, visų pirmą kreipkitės į Tarzaniją ir Tarzanija yra pasirengusi visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkina Tarzanijos atsakymas, tai Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, ada@ada.lt.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši Politika įsigalioja 2019 m. rugpjūčio 1 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime mūsų interneto svetainėje ir kitomis priemonėmis.

 

Įvertinkite

Ačiū